NOSTETAAN VAUVARAHA 1000 EUROON

Sonkajärven demarien kuntavaaliehdokkaat ovat laatineet laajan ja konkreettisen vaaliteemaohjelman toimenpiteineen. Tulevalla valtuustokaudella kunnan hallinto – ja palvelurakenteet tulevat olemaan jatkuvan tarkastelun kohteena. Seudullinen yhteistyö ympäristökuntien kanssa nousee myös merkittävään osaan kuntaorganisaation toimintaa.

Mihin johtaakaan sote-uudistuksen toteutuminen vuonna 2023, jolloin yli puolet kunnan käyttötalousmenoista siirtyy maakunnalle? Tämän suuren kuntauudistuksen toteutuessa, jää kunnan johdolle ja kuntapäättäjille runsaasti aikaa ja energiaa miettiä kunnan elinvoima-asioiden kehittämistä. Viimeistään silloin on aika ja energia suunnattava oikeisiin kehittämiskohteisiin, eikä hallinnollisiin ”nippeliasioihin”. Korona-aika on luonut myös aivan uudenlaisen elämäntyylin, joka Sonkajärven kunnassakin on osattava hyödyntää.

KESKEISET TEEMAMME:

Perheystävällinen kunta; Sonkajärven kunnan täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta, nostetaan vauvaraha 1000 euroon, korotetaan kotihoidontuen kuntalisää ja tarkistetaan maksukriteerit kaikille perheille tasapuolisemmaksi. Laitetaan lapsiperheiden infosivut kunnan www-sivuille keskeiselle paikalle, sekä jaetaan perheisiin info-lehtinen kerran vuodessa. Puretun virastotalon paikalle tulevalle monitoimitorille suunnitellaan lapsiperheiden kohtaamispaikka ja laitetaan toimivammaksi myös lapsiperheiden kerhotoiminta.

Etätyöstä ja matkailusta elinvoimaa kuntaan; Sonkajärvellä on luontaiset edellytykset hyväksi asuin – ja etätyökunnaksi, onhan meillä nykyaikaiset liikunta- ja kulttuuripaikat, puhdas luonto, monipuoliset luonto- ja vesistöreitit niin kesä- kuin talviajan liikkumiseen. Lisäksi Sonkajärvellä on aktiiviset kylätoimikunnat, erilaisia tapahtumia ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Logistisesti kahden taajaman kuntamme sijainti on myös hyvä. Parannettavaa on ennen kaikkea kunnan markkinoinnissa, sillä mm. nettisivut eivät ole nykyajan vaatimusten tasolla. Paluumuuton aktivointia on lisättävä, digitalisaatiota edistettävä ja pidetään mökkiläisiin parempaa yhteyttä. Talot ja kesämökit ovat alkaneet käydä haja-asutusalueillakin paremmin kaupaksi – on siis uudelleen aika ottaa kiinteistö – mökkipörssi markkinoinnin avuksi. Matkailijoiden opastus/infopiste laitettava myös nopeasti pystyyn keskeiselle paikalle.

Yrittäjyys/elinvoima; Perustetaan elinvoimakordinaattorin /elinkeinoasiamiehen määräaikainen virka/toimi edistämään yrittäjyyttä ja elinvoima-asioita, sekä aktivoimaan kylien toimintaa. Seudullinen yhteistyö elinkeinoasioissa ja markkinoinnissa tulee käynnistää uudelleen. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on neuvoteltava jatkuvan vartijakoulutuksen toteutuminen Ylä-Savoon. Viimeaikaiset konkurssiuutiset lisäävät entisestään elinkeinoammattilaisen tarvetta paikkakunnalla.

Peruspalvelujen puolustaminen; Sonkajärven terveyskeskuksen peruskorjaus on merkittävä parannus ihmisten tärkeimpien palvelujen, eli terveyspalvelujen kannalta. Sonkajärven demariryhmä on ollut ainoana valtuustoryhmänä koko ajan puoltamassa terveyskeskuksemme peruskorjausta. Hoitoa ja hoivaa tulee Sonkajärvellä olla tarjolla monentasoisissa asumisyksiköissä. Tehostetun palveluasumisen rinnalla on oltava myös kevyempiä asumismuotoja, jonne palvelut turvataan. Vammaisten, sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palvelut tulee turvata. Lähipalveluita on oltava saatavilla molemmissa taajamissa. Vahvistetaan myös ikäihmisten hyvää elämää kohdennetuilla liikunta- ja kulttuuritoimen, sekä kansalaisopiston palveluilla. Voimaa vanhuuteen – hankkeen hyvät käytännöt otetaan myös pysyvästi käyttöön.

Työllistäminen; Kunnan osallistuminen työllistämisen kuntakokeiluun kuulostaa hyvältä toimenpiteeltä. Tuloksia nähdään myöhemmin. Työpajojen toiminta onkin jatkossa turvattava riittävällä budjetoinnilla. Julkisissa hankinnoissa, esim. rakennusurakoissa otetaan käyttöön sosiaaliset kriteerit, joita on mm. vaikeasti työllistyvien työllistämisvelvoite kunnan työllistämispalveluiden kautta.

Koulutus, kouluverkko; Nykyinen kouluverkko pidetään laadukkaana, elinvoimaisena ja houkuttelevana. ”Kisällimalli” otetaan käyttöön toisen asteen opiskelijoiden harjoituspaikkojen saamiseksi. Lukion markkinointia on selkeästi parannettava. Turvataan koulupsyykkarin -, koulukuraattorin – ja kouluterveydenhoitajan palvelut. Opettajille on taattava riittävästi ohjaajia työpariksi koulupäivän arkeen.

Ikäihmisten asiointipalvelut; Ikäihmisten on saatava tarvittaessa apua sähköisiin asiointipalveluihin, joko kunnan, kolmannen sektorin tai pienyritystoiminnan kautta. Ikäihmisten palveluoppaan päivittäminen on ajankohtaista. Paliliikennettä on edelleen kehitettävä, niin kylillä, kuin molemmissa taajamissa.

Kiinteistöt; Kiinteistöillä on oltava jatkuvan korjaamisen periaate. Rakennusten oikea-aikainen ja oikeaoppinen huoltaminen ja korjaaminen takaa kiinteistöjen arvon säilymisen ja terveellisen asuin- ja työympäristön. Tarpeettomien kiinteistöjen osalta on päätöksentekoa nopeutettava (vuokraaminen, myynti, purkaminen), jotta kiinteistön vuosittaiset juoksevat kulut eivät rasittaisi kunnan taloutta.

Ilmastoasiat; Tutustu https://sonkajarvi.sdp.fi tai facebook-sivuillamme.

Sonkajärven suuntaa voidaan muuttaa – tarvitaan vain idearikkaita ja rohkeita päättäjiä!

Valmiina vastuuseen: Ester Halonen, Siiri Kortelainen, Eila Mikkonen, Elvi Niskanen, Raili Ovaskainen, Anja Väisänen, Veli Hynynen, Vesa Hynynen, Asko Julkunen ja Petri Pursiainen.