Valtuustoaloite1.11.2021

Valtuustoaloite: Julkisten hankintojen avulla töitä heikosti työllistyville

Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan Sonkajärvellä oli tämän vuoden syyskuun lopussa 168 työtöntä työnhakijaa. Heistä 61 oli pitkäaikaistyöttömiä ja 103 yli 50 vuotiaita.

Julkinen hankinta on kunnan ostama tavara, palvelu tai urakka, joka itse tekemisen sijaan
ostetaan, vuokrataan tai teetetään ulkopuolisella toimijalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hankinnoista duunia – kehittämishankkeen (5/2015 – 10/2017) lopputulos oli, että julkisilla hankinnoilla voidaan luoda työpaikkoja heikosti työllistyville.
Hankkeessa mukana olivat Helsingin, Vantaan, Espoon ja Oulun kaupungit.  Yleisimmin hankkeen aikana työllistämisehtoa sovellettiin sosiaali- ja terveysalan hankinnoissa, niiden lisäksi korjaus- ja rakennushankinnoissa sekä urakkahankinnoissa.

Työ ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman ajalle 1.8.2020-31.10.2022. Kyseesä on työ ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton yhteinen hanke. Sen tavoitteena on mm. lisätä hankinnoilla työllistämistä valtakunnallisesti ja levittää sitä mahdollisimman laajalle julkisen hankintatoimen alueella.

Kunnalla on useita vaihtoehtoja ottaa huomioon julkisia hankintoja tehtäessä, miten sosiaaliset
näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankintojen eri vaiheissa, onko kyseessä esimerkiksi
kilpailutusehto vai mahdollisuus saada pisteytyksessä lisäpisteitä. Luonnollisesti aina on
huomioitava mitä reunaehtoja hankintalaki sekä muut asiaan liittyvät lait asettavat vastuulliselle
hankinnalle.

Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä ja hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana heikossa työmarkkinaasemassa olevia
henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai nuoria.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kesällä 2017 oppaan sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin. Siihen sekä Hankinnoista duunia- yhteishankkeen tuotoksiin ja Hankinnoilla työllistämisen vauhditushankkeeseen on syytä perehtyä lähdettäessä rakentamaan Sonkajärven kunnan julkisiin hankintoihin sosiaalisia kriteereitä. Tärkeää on myös määritellä hankintojen minimisuuruusluokka, milloin työllistämisen toimintamallin hyödyntäminen tulee arvioida hankintaan liittyen.

Mallin käyttöönotto Sonkajärvellä olisi viesti sekä työnantajille että työnhakijoille siitä, että Sonkajärven kunnan tahtotila on vilpittömästi lisätä ja edistää työllistymisen mahdollisuuksia myös heikosti työllistyvien osalta. Kunnan näkökulmasta hankinnoilla työllistäminen on yksi tapa edistää työllisyyttä ja saada kokonaistaloudellisia säästöjä.
Esitämme, että Sonkajärven kunnan tulee ottaa käyttöön hankinnoilla työllistämisen toimintamalli omissa julkisissa hankinnoissaan aina sen ollessa mahdollista.

Sonkajärvellä, 1.11.2021